Centrum naprawy maszyn budowlanych i przemysłowych

Wszystkie maszyny i ciężki sprzęt budowlany powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej i gotowości eksploatacyjne, przy zachowaniu i zapewnieniu przestrzegania przepisów BHP operatorom sprzętu oraz osób pracującym w bezpośrednim otoczeniu. Tylko maszyny w pełni sprawne technicznie mogą być dopuszczone do pracy zgodnie z literą prawa oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub awarii maszyny lub urządzenia należy bezzwłocznie przerwać pracę i wykonać naprawę . Usunięcie awarii poprzez naprawę , remont , serwis lub przegląd dokonuje się zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi w DTR i innych instrukcjach urządzenia lub podzespołu wchodzącego w skład maszyny. Wszystkie wymienione czynności naprawcze lub serwisowo-przeglądowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych do tego celu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia lub przez wyspecjalizowane serwisy.

Codzienna eksploatacja maszyny budowlanej powoduje jej zużycie. Proces i stopień zużycia zależy od przepracowanego czasu pracy. Natomiast na długość czasu pracy bezawaryjnej a tym samym sprawność techniczną maja wpływ ilość i jakość zabiegów konserwujących i serwisowych. Zaplanowane remonty maszyn budowlanych zaliczamy jako przestoje planowane przyjęte do ogólnego uznanego czasu eksploatacyjnego. Natomiast przestoje nieplanowane , sa stratą ekonomiczną dla właściciela i elementem bardzo nie pożądanym .Awaria maszyny budowlanej może być spowodowana przez szereg przyczyn: zużycie się podstawowych elementów, mechanizmów lub zespołów, zła konstrukcja elementów, niewłaściwe użytkowanie. Chcąc uniknąć strat ekonomicznych bardzo ważny jest regularny serwis.

Przeglądy, remonty, naprawy i regenerację podzespołów maszyn budowlanych i przemysłowych możecie Państwo wykonać w naszym centrum nie martwiąc się o oryginalne części zamienne i wysokiej jakości materiały eksploatacyjny renomowanych firm.